Babesle eta laguntzaileak

Egitasmo hau ezin izango genuke garatu ondoren aipatuko ditugun babesle eta laguntzaile barik.

Euren babes ekonomikoa, laguntza materiala eta giza laguntza barik ezinezkoa litzaiguke egitasmo hau aurrera ateratzea. Mila esker, bihotzez!!!

BABESLEAK

Larrabetzuko udala

Iparkutxa

LAGUNTZAILEAK

Larrabetzutik
Itallen Larrabetzuko bertso eskola
Gurpide
Larrabetzu racing team
…..

Sabin Arana
Xabier Bilbao
Joseba Etxebarria
Jaione Atxutegi
Gotzon Barandiaran
Iskander Barrena
Koldo Izagirre
……..

Zerrenda hau, pitike-pitike, osatzen eta handitzen joango gara.

Gure kultura eta ondareaz gozatzen duzuen guztioi…. milesker!!!

Utzi erantzuna